Pedagogisch project

Als je kiest voor RHIZO Lifestyleschool Kortrijk, waar kies je dan voor? Je ontdekt het hier!

Waarom wij de dingen doen zoals we ze doen

Onze missie van de Katholieke scholengroep RHIZO

We bieden inspirerend onderwijs en warme opvoedingsondersteuning aan jonge mensen van 12 tot 20 jaar om hen aan te zetten tot democratisch burgerschap, hun talenten te ontplooien en sterk in het (samen)leven te staan. 

Onze kernwaarden

De boodschap van Jezus is onze belangrijkste bron van inspiratie.
De baseline Ik, jij, onderwijs’ verwijst naar de waarde van verbondenheid.
Verbondenheid staat in RHIZO nooit los van gedrevenheid.
We willen ruimte geven voor creativiteit.
In het hart van onze waarden(driehoek) staat dankbaarheid.

We zetten in op…

Een warm nest

 • Je mag zijn wie je bent. 
 • Je mag je kwetsbaar opstellen. 
 • Je krijgt ruimte voor gesprek. 
 • Je leert zorg dragen voor elkaar. 

Motiverend onderwijs

 • Je leert onderzoeken.
 • Je groeit in vakbekwaamheid.
 • Je mag leren uit fouten.
 • Je krijgt ondersteunende feedback.

Pittige leerlingen

 • Je weet wie je bent en wat je kan.
 • Je durft gaan voor je droom.
 • Je engageert je voor de wereld rondom jou.