Begeleiding op onze school

Van basiszorg tot verhoogde zorg en natuurlijk studiekeuzebegeleiding. Hier lees je alles over de zorg in RHIZO Lifestyleschool Kortrijk.

We bieden brede basiszorg

 • in de klas door je klassenleraar en vakleerkrachten
 • tijdens de pauzes door de opvoeders
 • in de studie door de opvoeder van toezicht
 • achter de schermen: de opvoeders van het onthaal, de leerlingendienst, het economaat 

Waar nodig bieden we verhoogde zorg

Leerzorg

 • huiswerkklas voor leerlingen van de eerste graad biedt ondersteuning bij het plannen en maken van schoolwerk
 • het buddyproject ondersteunt leerlingen van de tweede graad met problemen rond motivatie, planning, orde houden …
 • leerlingen van de derde graad kunnen individuele studiebegeleiding krijgen
 • leerlingen met een leerstoornis krijgen een begeleidingsplan op maat
 • anderstalige leerlingen en specifiek de ex-OKAN-leerlingen kunnen bij de taalcoach terecht
 • voor de eerste en de tweede graad organiseren we wekelijks inhaallessen voor wiskunde en Frans
 • voor informatica en enkele sportdisciplines zijn er over de middag remediëringslessen

Leefzorg

 • twee leerlingenbegeleiders staan ter beschikking voor leerlingen die het even niet zien zitten en behoefte hebben aan een luisterend oor of extra ondersteuning
 • in de wekelijkse cel leerlingenbegeleiding kunnen leerlingen doorverwezen worden naar een traject bij een CLB-medewerker of een andere externe partner

Al deze zorg wordt gratis aangeboden.

We begeleiden je studiekeuzeproces

In het tweede, het vierde en het zesde jaar maken we tijd vrij om je studiekeuze naar de volgende graad of het hoger onderwijs te ondersteunen. Wie na het zesde jaar kiest voor de overstap naar de arbeidsmarkt wordt hier ook op voorbereid.

Ook tussendoor helpen we jou waar nodig om de juiste keuzes te maken in functie van je interesses, je mogelijkheden en je talenten.