Begeleiding op onze school

Van basiszorg tot verhoogde zorg en natuurlijk studiekeuzebegeleiding. Hier lees je alles over de zorg in RHIZO Lifestyleschool Kortrijk.

We bieden brede basiszorg

 • in de klas door je klassenleraar en vakleerkrachten
 • geplande klasuren eerste graad
 • tijdens de pauzes door de opvoeders
 • in de studie door de opvoeder van toezicht
 • achter de schermen: de opvoeders van het onthaal, de leerlingendienst, het economaat 

Waar nodig bieden we verhoogde zorg

Leerzorg

 • geplande klasuren voor de eerste graad
 • huiswerkklas voor leerlingen van het eerste jaar en blokcoach voor het tweede jaar biedt ondersteuning bij het plannen en maken van schoolwerk
 • leerlingen van de tweede en derde graad kunnen individuele studiebegeleiding krijgen
 • leerlingen kunnen elke middag aan peerlearning deelnemen met mogelijkheid om te printen
 • anderstalige leerlingen en specifiek de ex-OKAN-leerlingen kunnen bij de taalcoach terecht
 • voor het derde en het vierde jaar organiseren we wekelijks inhaallessen voor wiskunde en Frans
 • ondersteuning door clb
 • individuele ondersteuners van het ondersteuningsnetwerk
 • leerlingen met een leerstoornis krijgen een begeleidingsplan op maat
  • op basis van de info bij een inschrijving en op vraag van ouders of leerling wordt een zorggesprek gepland in de grote vakantie
  • een begeleidingsplan kan worden opgesteld reeds voor de start van het nieuwe schooljaar om leerlingen bij te staan met een aantal sticordi-maatregelen om zo toch de leerplandoelstellingen te kunnen behalen


Leefzorg

 • twee leerlingenbegeleiders staan ter beschikking voor leerlingen die het even niet zien zitten en behoefte hebben aan een luisterend oor of extra ondersteuning
 • in de wekelijkse cel leerlingenbegeleiding kunnen leerlingen doorverwezen worden naar een traject bij een CLB-medewerker of een andere externe partner
 • opvoedingsondersteuning
 • hulp bij klasmanagement

Al deze zorg wordt gratis aangeboden.

We begeleiden je studiekeuzeproces

In het tweede, het vierde en het zesde jaar maken we tijd vrij om je studiekeuze naar de volgende graad of het hoger onderwijs te ondersteunen. Wie na het zesde jaar kiest voor de overstap naar de arbeidsmarkt wordt hier ook op voorbereid.

Ook tussendoor helpen we jou waar nodig om de juiste keuzes te maken in functie van je interesses, je mogelijkheden en je talenten.