Schrijf je in

Natuurlijk ben ook jij welkom in RHIZO Lifestyleschool Kortrijk! Ontdek hier alles wat je moet weten voor een vlotte inschrijving.

Inschrijven schooljaar 2021-2022

Digitaal inschrijven via de rode knop op deze website wordt op woensdag 30 juni om 16 uur stopgezet. 

Het vervolg op de digitale voorinschrijving (1), een nieuwe inschrijving (2) wordt vanaf donderdag 1 juli tot en met zaterdag 10 juli en vanaf maandag 16 augustus tot en met maandag 23 augustus op school verzorgd. 

1. U schreef uw dochter/​zoon al digitaal in via de website en u wenst geen rondleiding:dan plannen we de afspraak tussen 9 en 12 uur, op een weekdag of op een zaterdag.

2. U schreef uw dochter/​zoon nog niet in (of u schreef zij/​hij al in en wenst alsnog een rondleiding):dan plannen we de afspraak tussen 13 en 18 uur, op een weekdag of op een zaterdag.

Om een afspraak vast te leggen, neemt u telefonisch contact op met de school, op het nummer 056 82 82 50.
Op het moment van de afspraak dient u een mondmasker te dragen en zich te beperken tot 3 personen.
Wil voor een inschrijving de volgende documenten meebrengen a.u.b.:

  • ID-kaart of kids-ID,
  • BASO-fiche,
  • getuigschrift lager onderwijs,
  • jaar- of eindrapport,
  • eindbeslissing: attest vb. het A-attest… ,
  • ingeval van een B- of C-attest: het jaarrapport en A-attest van juni 2020 (of van het schooljaar waarin het laatste A-attest behaald werd),
  • een eventueel advies van het CLB


Op het moment van de afspraak willen we u voldoende informeren in het belang van uw dochter/​zoon. We voeren daarom een uitgebreid onthaalgesprek.