Betaalbaar onderwijs

In RHIZO Lifestyleschool bieden we uitdagend én betaalbaar onderwijs aan. Lees hier hoe we dat doen.

In RHIZO Lifestyleschool Kortrijk bieden wij kwaliteitsvolle opleidingen aan. We houden er bovendien rekening mee om alles betaalbaar te houden. Bij de start van het schooljaar ontvangt u de budgetnota met de geraamde kostprijs per schoolrekening.

Heb je vragen over de schoolrekening, een studietoelage of maak je je zorgen over de betaling van de schoolrekeningen, dan kan je terecht bij Herlinde Vanwynsberghe van onze sociale dienst. We behandelen je vraag met zorg en in alle discretie.